19 feb. 2018

Week van de klassieken (05/04 - 15/04)

In het kader van de Week van de klassieken van 5 tot en met 15 april organiseert Godert Walter twee avonden. Op maandag 9 april is David Rijser, schrijver van het essay ‘De portiek van de buren: Verbeeldingen van denken in de Oudheid’, te gast. Op donderdag 12 april spreekt Inger Kuin over haar recent verschenen werk ‘Leven met de goden: Religie in de oudheid’. De avonden beginnen om 20 uur en reservering is gewenst: in de winkel, telefonisch onder 050 312 25 23 of per mail: info@godertwalter.nl.

David Rijser, ‘De portiek van de buren: Verbeeldingen van denken in de Oudheid’ (maandag 9 april)

David Rijser gaat op zoek naar denkende mensen in literaire teksten door de Oudheid heen en probeert te achterhalen wat ze dachten, en wat ze over denken dachten. Naar Odysseus die ‘tweeërlei overwoog, en dit scheen hem het beste te zijn’; naar Socrates die verstijfd in een portiek staat, omdat hij ‘iets uit moet denken’. Naar de onuitgesproken wanhoop van Medea en Dido. Naar het ‘denkatorium’ waarmee de komediedichter Aristophanes denkers belachelijk maakte. Naar ongeschoren en ongewassen beroepspeinzers in het Romeinse keizerrijk. En naar kerkvader Augustinus, die pas rond 400 na Christus een literaire vorm voor het innerlijke gesprek uitvond.

Klik hier voor meer informatie over dit boek.Boekpresentatie Inger Kuin, ‘Leven met de goden: Religie in de oudheid’ (donderdag 12 april)

Inger Kuin belicht het kleurrijke en complexe religieuze leven van de oude Grieken en Romeinen en de vroege geschiedenis van het christendom. Hoe werd er in de Oudheid omgegaan met religieuze diversiteit en met religieuze verandering? Hoe kritisch mochten gelovigen zijn? En hoe verdeelden mensen hun aandacht tussen zoveel verschillende goden? Sommige aspecten, zoals dionysische extase, laten zien hoe anders antieke religie was. Maar andere elementen zijn door de eeuwen heen onverminderd actueel gebleven, zoals corrupte priesters en religieuze intolerantie.

Klik hier voor meer informatie over dit boek.


Data: maandag 9 april / donderdag 12 april
Aanvang: 20 uur (inloop 19.45 uur)
Toegang: gratis (reservering gewenst)

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
050 312 25 23
www.godertwalter.nl

17 feb. 2018

Laatste week opruiming: 3 paperbacks 10 euro!


Vanaf maandag 19 februari gaat onze laatste week van de opruiming in: 3 paperbacks voor slechts 10 euro en hardcovers met maar liefst 70 % korting! De boeken worden achter in de boekhandel gepresenteerd en de opruiming duurt nog tot en met zaterdag 24 februari.

U bent van harte uitgenodigd om uw slag te komen slaan.

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC Groningen
info@godertwalter.nl
050 312 25 23

15 feb. 2018

Boekenweek - thema: Natuur

De Boekenweek 2018 vindt plaats van zaterdag 10 maart t/m zondag 18 maart.


Griet op de Beeck schrijft het Boekenweekgeschenk. Tijdens de Boekenweek ontvangen klanten het gratis in de boekwinkel bij besteding van 12,50 euro aan boeken.
Het boekenweekessay bij het thema Natuur wordt geschreven door auteur, politicus en natuurkundige Jan Terlouw. Het essay is in de Boekenweek 2018 voor 3,50 bij Godert Walter te koop.

8 feb. 2018

Boekpresentatie Jacques Wallage (20/02)

Op dinsdag 20 februari presenteert Jacques Wallage zijn nieuwe boek Het land achter de heuvels, Politiek als ambacht 1968-2018. De presentatie wordt georganiseerd door uitgeverij Cossee in samenwerking met boekhandel Godert Walter en vindt plaats in de Forum Bibliotheek op dinsdag 20 februari vanaf 17 uur. Het eerste exemplaar van het boek zal worden aangeboden aan de huidige burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten, en tevens zal Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de RUG, een inleiding verzorgen. U bent van harte welkom om de presentatie bij te wonen.

Het land achter de heuvels
‘Dag ma, je spreekt met de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,’ zei Jacques Wallage vlak na zijn beëdiging over de telefoon. In plaats van hem te feliciteren, waarschuwde zijn moeder hem voor antisemitische reacties. Het typeert de wereld waarin Wallage opgroeide, in een door de oorlog getekend joods ondernemersgezin.
Via de mulo, hbs en een studie sociologie beklom Wallage de maatschappelijke ladder, was actief bij de Studentenvakbond en in de gemeentepolitiek. Met Joop den Uyl deelde hij een zielsverwantschap. In de Kamer en als staatssecretaris streed hij voor meer gelijke kansen in het onderwijs. Over asielbeleid en de snelheid van de Europese integratie botste Wallage veelvuldig met VVD-leider Frits Bolkestein. Plooien die met een espressootje in een Haags restaurant wel weer werden gladgestreken, ook al bleven zij het over deze zaken fundamenteel oneens. In plaats van minister te worden in het tweede kabinet-Kok, keerde Wallage terug naar ‘huis’ en werd burgemeester van Groningen.
In Het land achter de heuvels blikt Jacques Wallage kritisch terug op de keuzes die tijdens zijn carrière zijn gemaakt – houden die stand in een zich razendsnel veranderende wereld? Hoe om te gaan met populisme en vreemdelingenhaat? Zijn gedachten over het politieke ambacht zijn zelfkritisch en persoonlijk, onderzoekend en met een blik vooruit op het land achter de heuvels, een land dat zich richt op de menselijke maat.


Jacques Wallage
Jacques Wallage (Groningen, 1946) werd op vierentwintigjarige leeftijd fractievoorzitter van de PvdA in de Groningse gemeenteraad. Twee jaar later werd hij tot wethouder benoemd. In Den Haag was hij Kamerlid, fractievoorzitter, onderhandelaar tijdens twee formaties en staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 1998 tot 2009 was hij burgemeester van Groningen. Tegenwoordig is hij gasthoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Raad van Commissarissen van PostNL. Zijn eerdere titels Lang leve de ambtenaar! (2005) en Plaats van bestemming (2009) waren favoriet van vele lezers en de boekhandel.


Datum: dinsdag 20 februari
Plaats: Forum Bibliotheek, Oude Boteringestraat 18, Groningen
Tijd: 17.00 uur
Toegang: gratis